Διαγωνισμός για την πρόσληψη 12 πλοηγών σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λαύριο

18

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 12 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018 Απόφαση – Προκήρυξη του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:

-Δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

-Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

-Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/5/2018 μέχρι και 30/5/2018.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00- 14.00 στο τηλέφωνο 213-1371185.

Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ : 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr (ενότητα: κατατάξεις – προσλήψεις).

Διαβάστε την συνέχεια εδώ

Αν σας άρεσε το άρθρο μην ξεχάσετε να κάνετε Like & Κοινοποίηση το άρθρο, είναι απαραίτητο για εμάς !!! Σας ευχαριστούμε πολύ!