Υποχρεωτικά προπονητές UEFA B΄,οι ομάδες στην Α΄ Κατηγορία

Νέα δεδομένα στα πρωταθλήματα του Πειραιά φέρνει διάταξη της ΕΠΟ με την οποία υποχρεώνει τα σωματεία της Α΄ Κατηγορίας να έχουν προπονητή με δίπλωμα UEFA B΄.( της συγκεκριμένης διάταξης εξαιρούνται οι ενώσεις στις οποίες υπάρχει μικρός αριθμός διπλωματούχων τεχνικών)

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξεδόθη αναφέρει: Βάση των οδηγιών

της Ε.Π.Ο. , των νέων κανονισμών που μας κοινοποιήθηκαν καθώς και του Κανονισμού Προπονητών 2019, αναφορικά με τους προπονητές που μπορούν να δουλέψουν στα ερασιτεχνικά σωματεία Α΄ Β΄ Γ΄

Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ισχύουν τα εξής:

Τα σωματεία Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος UEFA Β΄ – τουλάχιστον.

Κατ΄ εξαίρεση σωματείο που ανήλθε από την Β΄ στην Α΄ Κατηγορία κι είχε προπονητή με δίπλωμα UEFA C΄, μπορεί να τον διατηρήσει στην Α΄ Κατηγορία, όμως όταν διακοπεί η τυχόν συνεργασία μαζί του υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή κατόχου UEFA Β΄.

Τα σωματεία Β΄ – Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κάτοχους διπλώματος UEFA C΄ – τουλάχιστον.

Τα σωματεία Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχου διπλώματος UEFA Α΄ – τουλάχιστον.

Κατ΄ εξαίρεση σωματείο που ανήλθε από την Α΄ Κατηγορία στη Γ΄ Εθνική κι είχε προπονητή με δίπλωμα UEFA Β΄, μπορεί να τον διατηρήσει στην Α΄ Κατηγορία, όμως όταν διακοπεί η τυχόν συνεργασία μαζί του υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή κατόχου UEFA Α΄.

*Επιπρόσθετα προπονητές που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικών Παρακολούθησης σχολών UEFA B΄ & C΄ δεν μπορούν να εκδώσουν ταυτότητα τριετίας και να προσληφθούν από ερασιτεχνικά σωματεία.

*Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα Υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψη διπλωματούχου προπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα.

[sc name=”BITROS”]

Exit mobile version