Τζόκερ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Κλήρωση 2502
Ημερομηνία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 Σύνολο Στηλών 2.195.668
Αποτελέσματα Κλήρωσης
2 -9- 17 -22- 28 –5
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1 900.000,00 ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 42.266,61 1 42.266,61
4+1 31 2.500,00
4 641 50,00
3+1 1.012 50,00
3 20.300 2,00
2+1 10.841 2,00
1+1 42.652 1,50