Υγείας.

Νικόλαος Σούτας: Η Κυβέρνηση αποψιλώνει το σύστημα υγείας.

Στο στόχαστρο τής Κυβέρνησης έχουν μπει και οι ιδιώτες γιατροί, όπου σύμφωνα με το νόμο…

Νικόλαος Σούτας: Υπό κατάρρευση το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Έχει ξεπεραστεί πλέον η κόκκινη γραμμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και βαδίζουμε πρός τη φάση…