Νίκος Κασσαλης.

Νέοι Ευγενείας : Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Νίκος Κασσαλης.

Ήταν ένας Άνθρωπος ειλικρινής, με εξαιρετικό χαρακτήρα, και με πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά στο Πειραϊκό…