Επιτροπή

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Αξιωματούχων σωματείων

Ποινές Αξιωματούχων σωματείων Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Ποδοσφαιριστών

Ποινές Ποδοσφαιριστών Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του…

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Κλήση σε απολογία

Κλήση σε απολογία Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ καλείται σε έγγραφη απολογία ο κ.…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές αξιωματούχων σωματείων.

Ποινές αξιωματούχων σωματείων Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις…

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Ποδοσφαιριστών.

Ποινές Ποδοσφαιριστών Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του…

Η Πειθαρχική Επιτροπή : Yπέρ του σωματείου ΑΜΦΙΑΛΗ τρεις βαθμούς κατά του A.O.Καραβά.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  1. Κάνει ΟΜΟΦΩΝΑ τυπικά δεκτή και ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ στην…

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Κλήση σε απολογία

Κλήση σε απολογία Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ καλείται σε έγγραφη απολογία το σωματείο ΕΡΜΗΣ…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Ποδοσφαιριστών

Ποινές Ποδοσφαιριστών Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις  σχετικές διατάξεις του…

Επιτροπή  Υποδομών της  Ε.Π.Σ. Πειραιά Ποινές Υποδομών

Ποινές Υποδομών Η  Επιτροπή  Υποδομών της  Ε.Π.Σ. Πειραιά  αφού  έλαβε  υπόψη  της τις  σχετικές  διατάξεις …

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ απολογία το σωματείο ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Κλήση σε απολογία Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ καλείται σε έγγραφη απολογία το σωματείο ΑΕ…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Ποδοσφαιριστών.

Ποινές Ποδοσφαιριστών Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινή Ποδοσφαιριστή

Ποινή Ποδοσφαιριστή Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις  σχετικές διατάξεις του…

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πειραιά – Κλήσεις σε απολογία.

Κλήσεις σε απολογία Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πειραιά καλούνται σε έγγραφη απολογία το…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ – Ποινές Αξιωματούχων Σωματείων

Ποινές Αξιωματούχων Σωματείων Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις  σχετικές διατάξεις…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ – Ποινές Ποδοσφαιριστών

Ποινές Ποδοσφαιριστών Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του…

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πειραιά Κλήσεις σε απολογία.

Κλήσεις σε απολογία Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πειραιά καλούνται σε  απολογία  το σωματείο Α.Σ.…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Αξιωματούχων Σωματείων

Ποινές Αξιωματούχων Σωματείων Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις  σχετικές διατάξεις…

Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Ποδοσφαιριστών

Ποινές Ποδοσφαιριστών Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις  σχετικές διατάξεις του…