Μπαντίκο

Εθνικός Πειραιά : Έναρξη συνεργασίας με Γιάννη Μπαντίκο.

Από τη διοίκηση του Εθνικού Πειραιά εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: “Έναρξη συνεργασίας με Γιάννη Μπαντίκο…