ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Νέων Ευγενειας κατά την συνεδρίαση του την 22-6-2021, αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, την 28η Ιουνίου ημέρα Δευτερα και ώρα 16.00 στον ανοικτό προαύλιο χώρο των γραφείων του Συλλόγου, στην οδό Τραπεζουντος 36, Ευγένεια Κερατσινιου, όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοιου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των οικονομικά και ταμειακώς ενημερων μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του Συλλογου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο στις 19.00 με την ίδια διαδικασία.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα παρακάτω αναφερόμενα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.

2.Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων 2020.

3.Οικονομικός απολογισμός 2020- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.Εγκριση-ψηφοφορία Διοικητικού, οικονομικού απολογισμού και έκθεσης ελεγκτικής επιτροπης 2020 από τα μέλη

5.Παρουσιαση προϋπολογισμού 2021 & 2022 και έγκριση τους

6. Απαλλαγή ΔΣ και Εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη για οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα κατά την διάρκεια της θητείας των.

7. Έγκριση ή μη της από 22-6-2021 απόφασης ΔΣ από το σώμα ΓΣ αναστολής των αρχαιρεσιων έως 31-10-2021, όπως αυτή καθορίζεται από το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α, ΑΡ.96/11-6-2021, άρθρο 41.
Εκ του νόμου αναστέλλεται η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων διοικητικών οργανων αθλητικών σωματείων και ενωσεων έως 31-10-2021, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα κατά της διασποράς του covid 19. (επισυνάπτεται το σχετ. ΦΕΚ & άρθρο)

8. Τοποθετήσεις ,προτάσεις, παρατηρήσεις μελών.

Η παραπάνω πρόσκληση κοινοποιήθηκε δημοσίως στα ηλεκτρονικά μέσα του Συλλόγου, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων επί της εισόδου των γραφείων μας στην οδό Τραπεζούντος 36, Ευγένεια Κερατσινιου, και απεστάλη προς δημοσίευση σε έντυπο και ηλεκτρονικό αθλητικό τύπο, όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου.

Βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεταβατικής κρίσιμης εποχής για θέματα που αφορούν και την “επόμενη μέρα” στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Το ΔΣ του Συλλόγου προσβλέπει στο δυναμικό και καθολικό παρόν των μελών του στην διεξαγωγή της ΓΣ.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αντώνης Σαλιβερος

Η Γεν. Γραμματέας
Ευγενία Ζαρταλουδη