Ποινές πρωταθλημάτων Υποδομών.

Η Επιτροπή Υποδομών της Ε.Π.Σ.Πειραιά αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., τις προκηρύξεις ΠρωταθλημάτωνK17,Κ15&K142020-2021 καθώς
επίσης τα Φύλλα Αγώνων ΠρωταθλημάτωνK17,Κ15&K14 της 24&25/10/2020 επιβάλλει ποινές σε
σωματεία, ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους σωματείων ως εξής:
Ονοματεπώνυμο        Αρ. δελτ.      Σωματείο     Αγων/κές      Από Διοργάνωση

ΚΑΡΝΕΖΗΣ Η.            1488948    ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  1             26-10-2020     Κ15