Νικόλαος Σούτας : Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η 18 Απριλίου έχει ορισθεί από τήν UNESCO και το διεθνές συμβούλιο μνημείων και τοποθεσιών (ICOMOS ) ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Είναι τα έργα τών Ανθρώπων και της Φύσης που αξίζουν να τα διατηρήσουμε.
Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα τής προστασίας τής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία είναι μία περιουσία ανεκτίμητης αξίας που θα πρέπει όλοι να προστατεύσουμε.
Η Χώρα μάς έχει τήν τύχη να διαθέτει πολύ σημαντικά μνημεία εκ τών οποίων ορισμένα είναι ιδιαίτερα σπάνια, αυξάνοντας έτσι την δική μας  ευθύνη στο να τα περιφρουρήσουμε, να τα προστατεύσουμε και τέλος να τα διαφυλάξουμε.
Νικόλαος Σούτας: Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων τής ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΥΣΗΣ.
Related Post