Νικόλαος Σούτας : Η Ημέρα της Γυναίκας είναι  και μέρα συνειδητοποίησης των αγώνων της.

Η Ημέρα της Γυναίκας είναι  αφιερωμένη στη μνήμη των αγώνων των γυναικών και της μακράς πορείας  για ισότητα, αλλά και στα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανά τον κόσμο  καθώς εκατομμύρια γυναίκες είναι αποκλεισμένες από την εκπαίδευση, την επαγγελματική ανέλιξη και τη συμμετοχή στα κοινά, ενώ σε πολλές χώρες υπόκεινται σε ωμή βία, ενδοοικογενειακή και δημόσια.

Σε πολλά κράτη  οι γυναίκες παραμένουν πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» και θύματα άνισης ή και απάνθρωπης μεταχείρισης.

Ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου οι γυναίκες έχουν κατακτήσει την πλήρη ισότητα έναντι του νόμου, η ισότητα ευκαιριών και η ίση μεταχείριση στην πράξη δεν έχει ακόμη πλήρως επιτευχθεί.

Στην Ελλάδα, η παρατεταμένη κρίση μαζί με τον covid -19  αποτελεί πρόσθετο γυναικείο ζήτημα, στην πολλαπλότητα του ρόλου τους  τόσο ως εργαζόμενες, όσο και ως μητέρες και στηρίγματα της οικογένειας.

Η Ημέρα της Γυναίκας στρέφει την προσοχή μας όχι μόνο στις  ατομικές ελευθερίες των γυναικών, αλλά και στην ανάγκη στήριξης της οικογένειας και της μητρότητας.

Γιορτάζουμε σήμερα τις κατακτήσεις των γυναικών.Αλλά και ανησυχούμε για τον ευτελισμό, την ανισότητα και τη βία που ορίζουν τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών στον πλανήτη,

Νικόλαος Σούτας : Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων τής ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΥΣΗΣ.