ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ: Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση το Σάββατο.

Το ΔΣ καλεί τα μέλη του Συλλόγου Α.Π.Ψ.Ο. ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση το Σάββατο 05-09-2020 και ώρα 19.00 στα γραφεία μας Τραπεζούντος 36, Ευγένεια.
ΘΕΜΑΤΑ
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019, έγκρισή του από το σώμα .
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
α) Ετήσιος 01-01-2019 έως 31-12-2019
β) Ποδοσφαιρικης σεζόν 2019 – 2020
Έγκρισή τους από το σώμα.
3. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής επί των ανωτέρων οικονομικών απολογισμών και τον έλεγχο βιβλίων και στοιχείων και έγκρισή τους από το σώμα .
4. Ενημέρωση για τα πλάνα και τους στόχους της διοίκησης για την νέα αθλητική σεζόν.
5. Τοποθετήσεις μελών – παρατηρήσεις – γενική συζήτηση – προτάσεις.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη απαρτίας βάσει καταστατικού, η τελική επαναληπτική γενική συνέλευση θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 07-09-2020 την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Λόγω συνέχισης της πανδημίας COVID-19, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ανοικτό προαύλιο χώρο των γραφείων μας τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και τις απαραίτητες αποστάσεις προς αποφυγή συνωστισμού.
Για την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων (συνδρομών).
Το παρόν θα δημοσιευθεί σε έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, ενώ θα αναρτηθεί (τοιχοκολληθεί) σε εμφανές σημείο στην είσοδο των γραφείων μας.
Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ.

Exit mobile version