Μία ακόμη επιτυχία για τον Δήμο Πειραιά εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 3,97 εκατ. ευρώ

Επιτυχία για τον Πειραιά είναι η χρηματοδότησης  3,97 εκατ. ευρώ  του προγράμματος Ευρωπαϊκών Καινοτόμων Δράσεων για την Ανάπτυξη (Urban Innovative Actions UIA).

Η πρόταση του Δήμου Πειραιά  ανάμεσα στις 20 που εγκρίθηκαν μέσω μιας ιδιαίτερα διαδικασίας, καθώς υποβλήθηκαν 175 προτάσεις από ισάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις από 23 Κράτη Μέλη.

Στόχος  είναι η υλοποίηση δράσεων  να γίνει ο Πειραιάς μια ακόμα ασφαλέστερη πόλη τόσο για τους κατοίκους της, όσο και για τους τουριστες.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
-Τη σύσταση τοπικού συμβουλίου για την πρόληψη του εγκλήματος στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι αρμόδιοι φορείς για την αστική ασφάλεια (Δήμος, αστυνομία, επιμελητήρια κλπ.) με κοινό στόχο να αποφασίζουν για δραστηριότητες και παρεμβάσεις.

-Πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης του αστικού κινδύνου, με στόχο τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με το έγκλημα.

-Μια σειρά κοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης όπως είναι:

• Κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για την παροχή βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων με την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβουλιών για περιθωριοποιημένα άτομα.

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τον εκφοβισμό.

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων.

• Δραστηριότητες γειτονιάς, καθώς και «ομάδες» για την ενημέρωση, συμμετοχή και κατάρτιση των πολιτών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του τόνισε:
«Το θέμα της ασφάλειας είναι μείζον για την καθημερινότητα των πολιτών, και παρά το γεγονός ότι ο Πειραιάς είναι μια ασφαλής πόλη, μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για τον λόγο αυτό, αξιοποιούμε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχωράμε σε μια σειρά καινοτόμων δράσεων για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας στην πόλη μας. Στόχος μας είναι, πέρα από την πρόληψη, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφύγουν ή να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση. Ιδιαίτερα δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των νέων για τους κινδύνους της χρήσης του διαδικτύου αλλά και για τον εκφοβισμό. Τέλος θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι για ακόμα μια φορά ο Δήμος Πειραιά αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που προσφέρει η Ε.Ε για χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιδίωξή μας είναι να αντλούμε με μεθοδικότητα διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και να συνεργαζόμαστε και να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, προκειμένου να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους δημότες μας».

[sc name=”BITROS”]

Exit mobile version