Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Ποινές Αξιωματούχων Σωματείων.

Ποινές Αξιωματούχων Σωματείων

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων Πρωταθλήματος της 27-
28.11.2021, διοργάνωσης της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, επιβάλλει ποινές σε αξιωματούχους σωματείων ως εξής:
MEΛΑΝΙΦΙΔΗΣ Χ. – εκπρόσωπος ΠΥΘΑΓΟΡΑ – (αγώνας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ της
28/11/2021) για ανάρμοστη συμπεριφορά επιβάλλεται ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού μιάς (1)
αγωνιστικής ημέρας και χρημ. ποινή 10 ευρώ

Exit mobile version