Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων Υποδομών ενημερώνει

 

Σχετικά με το τι θα ισχύσει για φέτος για τους προπονητές των τμημάτων υποδομών και την εναρμόνιση με τον Κανονισμό Προπονητών ΕΠΟ σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α) Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πειραιά να έχουν προπονητές κατόχους τουλάχιστον διπλώματος
UEFA C’ και ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.
Β) Για τα τμήματα Κ17 –Κ15- Κ14 χρειάζεται υποχρεωτικά και ταυτότητα πιστοποίησης πάγκου, η οποία εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Πειραιά.

Σε αντίθετη περίπτωση το σωματείο θα τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αγώνα που δεν δηλώνει προπονητή, αρχίζοντας από τον δεύτερο αγώνα (κανονισμός προπονητών ΕΠΟ).

Γ) Για τα τμήματα Κ12 δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ταυτότητας πιστοποίησης από την Ε.Π.Σ. Πειραιά.
Δ) Ένας προπονητής έχει δικαίωμα να ασκεί τα καθήκοντά του μόνο σε ένα ή περισσότερα τμήματα υποδομής του ίδιου σωματείου.

Για την έκδοση ταυτότητας πιστοποίησης χρειάζεται:
1. Αίτηση
2. Ταυτότητα τριετίας
3. Συμφωνητικό κατατιθέμενο στην ΔΟΥ
4. Βεβαίωση από τον σύνδεσμο προπονητών
5. Δύο φωτογραφίες
6. Υπεύθυνη δήλωση
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
8. Παράβολο 60 ευρώ.

Οι κάτοχοι ταυτότητας πιστοποίησης υποδομών θα έχουν δικαίωμα εισόδου δωρεάν στους αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Πειραιά.