Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ευχαριστεί την εταιρεία ΤΕΧΝΟΠΑΝ και τον κ. Κων/νο Χαλιάσο.

Η Ε.Ε.& η Τεχνική Επιτροπή της Ε. Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, ευχαριστούν την εταιρεία ΤΕΧΝΟΠΑΝ και τον κ. Κων/νο Χαλιάσο, για την ευγενική του χορηγία στις Μικτές ομάδες της Ένωσης μας.