Ανέκδοτο. Ο Μπόμπος έγραψε έκθεση

16

Η δασκάλα μια μέρα ζητάει από τα παιδιά να γράψουν μια έκθεση με θέμα ένα ζώο.. Πάνε τα παιδιά την επόμενη μέρα σχολείο και έρχεται η σειρά του Μπόμπου να διαβάσει αλλά επειδή η έκθεσή του ήταν 10 σελίδες, η δασκάλα του λέει να τους διαβάσει μόνο την αρχή και το τέλος της.

-«Ο καβαλάρης ανέβηκε στο άλογο.»
-«Ο καβαλάρης κατέβηκε από το άλογο.»

-«Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά έτσι», λέει η δασκάλα, «γιατί δεν μας διαβάζεις τι έχεις γράψει και στη μέση;»

-«Γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,
γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν..»