Ευγένιος Ρεζιτης : Δημόσιες ευχαριστίες πρός τόν Διοικητή τού Γ. Κ. Νοσοκομείου Νίκαιας, Μυτογλου Τάσο.

Η οικογένεια τού, αλλά και ο ίδιος προσωπικά ευχαριστεί τόν Διοικητή τού γενικού κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Μυτογλου Τάσο για το τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και τούς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για τόν άρτιο επαγγελματισμό τούς, σχετικά με τήν εγχείριση που έκανε η σύζυγος του.

Άξιος επαίνου ο Διοικητής του Νοσοκομείου για τήν διάχυτη ευγένια, και τήν εξυπηρέτηση πρός όλους στον ύψιστο βαθμό, δείχνοντας ότι είναι Άνθρωπος πάνω από όλα, και μετά Διοικητής.