Επιτροπή Παρατηρητών: Εχουν κυκλοφορήσει οι αιτήσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Επιτροπή Παρατηρητών ενημερώνει

Η Επιτροπή Παρατηρητών ενημερώνει ότι έχουν κυκλοφορήσει οι αιτήσεις για τη νέα αγωνιστική
περίοδο 2021 – 2022 που θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία τόσο οι
παλιοί Παρατηρητές όσο και οι νεοεγγραφόμενοι.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλάβουν από την γραμματεία της Ένωσης και η καταληκτική
για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται η 10/9. Αιτήσεις μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα
γίνονται δεκτές.