Γερμανικός Τύπος: Σε δύσκολη αποστολή η Μέρκελ στην Αθήνα

3

ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΡΚΕΛ, ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ