Ενημέρωση για τους Προπονητές!!

 

Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ υπενθυμίζει ότι κανένας διπλωματούχος προπονητής δεν μπορεί να καθίσει σε πάγκο ομάδας με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα πλην του Προπονητή.
Οποιαδήποτε αναφορά σε Φύλλο Αγώνα Διπλωματούχου Προπονητή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα θα επισύρει αυτοδίκαια χρηματική ποινή 100 ευρώ( άρθρο 12 παρ. 2 Καν. Προπονητών) και ανάκληση της ταυτότητας Πιστοποίησης προπονητή ή Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή έως και 6 μήνες.

[sc name=”boukis” ]