Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα της καλοκαιρινής Μεταγραφικής Περιόδου.

Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει ότι η ερχόμενη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα της
καλοκαιρινής Μεταγραφικής Περιόδου.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και την Δευτέρα 1/11/2021 και τις 15.00 τα σωματεία μπορούν να καταθέσουν
στην Γραμματεία της Ένωσης αιτήσεις Μετεγγραφών, Επανεγγραφών, Δανεισμών, Διεθνών Μετεγγραφών
και Πρώτων Εγγραφών ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Αντίθετα καθ’ όλη τη χρονιά μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις Πρώτων Εγγραφών ΑΝΗΛΙΚΩΝ και
Επανεκδόσεις.

Related Post